FacebookTwitter

Team & groepsverdeling

Momenteel geldt binnen CBS De Reinbôge de volgende teamsamenstelling en groepsverdeling:

Mevr. Fokeline Walburg leerkracht groep 3/4/5 op maan- en dinsdag en groep 6/7/8 op woens- en donderdag

Mevr. Titia Rinia leerkracht 3/4/5 op woensdag t/m vrijdag

Mevr. Johanna van Bolhuis intern begeleider op dinsdag

Mevr. Linda de Boer schooldirecteur, aanwezig op dins- en vrijdag 

Mevr. Ida de Groot Hallema leerkracht 6/7/8 op maan-, dins- en vrijdag

Mevr. Yke Bontekoe leerkracht 1/2 op maandag t/m woensdag

Mevr. Anneke Sieperda leekracht groep 1/2 op donder- en vrijdag