FacebookTwitter

Ouderraad

Sinds de jaarvergadering van 26 april 2012 is aan de school een ouderraad verbonden.

De leden van de ouderraad hebben een organiserende, ondersteunende en adviserende rol naar team en MR.

In de praktijk betekent dit dat zij bij allerlei activiteiten betrokken zijn.

Denk maar aan zaken als verschillende vieringen, hand- en spandiensten voor de leerkrachten, het doen van boodschappen voor diverse activiteiten.

De leden van de ouderraad zijn:

Jurjen Koehoorn, Mira Hoek, Bote de Boer, Hinke Ouderkerken (voorzitter) en Geertje Bakker