FacebookTwitter

Medezeggenschapsraad

Aan CBS De Reinbôge is een medezeggenschapsraad verbonden. De medezeggenschapsraad bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.De oudergeleding bestaat uit Richard Teppema (voorzitter) en Jetske Dijkstra. Namens het personeel hebben Titia Rinia en Ida de Groot een zit in de MR.

De MR houdt zich bezig met het beleid van de school en de overkoepelende vereniging.

Hieronder valt bijvoorbeeld het beleid t.a.v. vacatures, werktijden van het personeel, besteding van subsidies, de formatie, het vormen van de brede school, het taalbeleid, resultaat inspectiebezoek, schoolbegroting etc.

Vragen of opmerkingen van ouders of personeel over de school en het beleid, vernemen wij graag als MR.

Namens de ouders
Richard Teppema(voorzitter) en Jetske Dijkstra

Namens het team 

Titia Rinia en Ida de Groot